Als je niets kunt veranderen aan de omstandigheden die je succes in de weg staan, verander dan jezelf.

Personalia

Naam
Tom Kok
Voornamen
Thomas Aloysius
Geboortedatum
23 oktober 1957
Geboorteplaats
Willemstad, Curaçao
Adres Nederland
Herenweg 147, 2106 MH Heemstede
Adres Curaçao
Vista Montaña 9 Willemstad
Mobiel
+31 (0)6 53 400 344
Titel
Drs.

Huidige functie

CoolGroup, directeur sinds 2000

CoolGroup is een Bestuursbureau met diensten op de gebieden inspirerend leidinggeven, inspirerend bestuur en toezicht, innovatie en coaching.  www.coolgroup.nl

CoolGroup bestaat twintig jaar en is gevestigd in Heemstede. Tom Kok is directeur en eigenaar. CoolGroup is een handelsnaam van Cashew B.V.

Huidige opdrachten

– Directeur CoolGroup
Directeur van Bestuursbureau CoolGroup, directievoering, bestuursadvies, inspiratie masterclasses en coaching voor directeuren en managers (sinds 2000).

– Bestuursvoorzitter ITVitae
Bestuursvoorzitter bij ITVitae, opleiden, coachen en bemiddelen van ICT-specialisten voor jongeren met autisme/hoogbegaafdheid.

Vorige opdrachten

– Algemeen directeur a.i. van Logius (april 2023 – februari 2024)
Logius biedt eigen producten en diensten voor de digitale overheid en is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast beheert Logius standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Dankzij onze diensten kunnen alle mensen inloggen met DigiD, en hun gegevens bekijken in MijnOverheid en kunnen bedrijven gestandaardiseerd gegevens uitwisselen met overheden. Wij zorgen dat publieke dienstverleners veilig digitaal post kunnen versturen. Wij werken met passie in het hart van de digitale overheid.

–  ICTU Programmadirecteur PGB2.0, december 2018 – maart 2023
ICTU is een overheidsstichting met 170 ambtenaren en 350 externen die overheden ondersteunt bij de verbetering van hun digitale dienstverlening. Het programma PGB2.0 gaat over het persoonsgebonden budget, over het geven van regie op eigen leven aan mensen die langdurig zorg nodig hebben. Het programma PGB2.0 van VWS is een complexe ketensamenwerking van VWS, SVB, VNG, ZN, Per Saldo, BvKZ en ICTU. ICTU realiseert daarbinnen met vijfentachtig man de softwareontwikkeling van het PGB2.0 portaal in opdracht van het ministerie van VWS. Het PGB2.0 portaal faciliteert mensen die een persoonsgebonden budget hebben toegewezen gekregen op eenvoudige wijze om hun zorg te kunnen contracteren. Het portaal zal uiteindelijk worden gebruikt door 120.000 mensen met een persoonsgebonden budget en hun 300.000 zorgverleners. De programmadirecteur ICTU PGB2.0 was eindverantwoordelijk.

– Bestuursadviseur bij het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, oktober 2014 tot en met 2018
Project van het ministerie van BZK voor de bevordering van de adreskwaliteit in de Basis Registratie Personen en de bestrijding van adresgerelateerde fraude, uitgevoerd door ICTU. Het project voorziet in 15.000 adresonderzoeken per jaar, resulterend in het opsporen van meer dan 7500 fraudegevallen per jaar door de inzet van high end data analytics en moderne ICT tooling. In totaal zijn meer dan 60.000 adressen in de BRP rechtgezet. Het was een samenwerkingsverband van meer dan tien ministeries en rijksdiensten. Bij dit project was ik betrokken als Bestuursadviseur: relaties met de politiek en de top van de overheid, strategische notities, strategisch termijnplan, de contacten met twintig organisaties buiten de overheid en teambuilding.

 

– Programma’s Eenvoudig Beter en Aan de Slag met de Omgevingswet, 2018Herinrichting van bestuurlijke planning, relatiemanagement en strategische communicatie.

 

– Leiderschapsprogramma officieren politiecorps Curaçao 2013
Programma voor een half jaar met als leidraad inspirerend leiderschap voor vijftien leidinggevenden van het politiecorps Curaçao.

 

– Waarnemend Directeur Digitale Werkomgeving Rijksdienst, Ministerie van BZK, 2009 -2011
Als waarnemend programmadirecteur en voorzitter van het managementteam bij het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst van het Ministerie van Binnenlandse zaken gezorgd voor het eerste ICT-programma over alle ministeries heen. Het project van 60 miljoen euro is drie maanden voor de geplande einddatum afgerond en had zes miljoen euro over. En DWR werkt nu voor alle rijksambtenaren.

Huidige nevenactiviteiten

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Plaatselijke Kamer Van Verenigingen te Leiden

Lid van de Raad van het Leids Universiteits Fonds

Lid Raad van Advies van LVVS Augustinus

Directeur Curaçao van Policy Research International
Policy research International levert oplossingen op topniveau voor strategie, beleid en organisatie.

Voorzitter van de VVE Vista Montaña te Curaçao

Loopbaan voor CoolGroup

Achmea Holding, Directeur Strategie

Verantwoordelijk voor het strategisch groepsplan, inclusief financiële projecties. Ondersteuning van de Raad van Bestuur, herstructureringsbeleid en strategische participaties. Voorbereiding van sessies van de ledenraad van Achmea. Achmea was met 10.000 medewerkers de tweede verzekeringsgroep in Nederland, in het bijzonder groot in de zorgsector. Tevens directeur van Scaramea, de Achmea internetdochter. Tot stand brengen van het nieuwe media beleid van de Achmea Groep en implementatie daarvan

1997 – 1999

Achmea, Directievoorzitter FBTO Verzekeringen

Verzekeraar met alle verzekeringsproducten voor particulieren, gevestigd te Leeuwarden. Grootste portefeuille waren de zorgverzekeringen. Opdracht: herpositioneren in de markt, nieuwe motivatie, nieuwe producten. De campagne met Monique van de Ven ontwikkeld en ingezet. Nieuwe positionering van de zorgverzekeringen. FBTO Bank opgericht en nieuwe bancaire producten succesvol ingevoerd. FBTO opgebouwd van 280 naar 550 mensen, met een omzet van fl. 280 miljoen en een winst van fl. 36 miljoen. Een prachtig bedrijf, waar ik zes jaar ben gebleven om echt wat neer te zetten en om mijn eigen fouten te kunnen opvangen.Verantwoordelijk voor het strategisch groepsplan, inclusief financiële projecties. Ondersteuning van de Raad van Bestuur, herstructureringsbeleid en strategische participaties. Voorbereiding van sessies van de ledenraad van Achmea. Achmea was met 10.000 medewerkers de tweede verzekeringsgroep in Nederland, in het bijzonder groot in de zorgsector. Tevens directeur van Scaramea, de Achmea internetdochter. Tot stand brengen van het nieuwe media beleid van de Achmea Groep en implementatie daarvan

1992 – 1997

Achmea, Zakelijke nevenfuncties

Voorzitter van het Platform Bancaire Diensten van Achmea.

1993 – 1994

Lid van de Achmea Groepsraad

1992 – 1999

Lid van de Bezwarencommissie Functiewaardering van Avero

1996 – 1997

Lid Raad van Commissarissen Centraal Beheer Direct België

1995 – 1997

AMRO Bank NV, Directeur LeCard

Dochtermaatschappij op het gebied van innovatieve klantenkaarten. Samenwerking van Amro en La Compagnie Bancaire, Parijs.

1989 – 1991

AMRO Bank NV, Lid van de directie van de Finata Bank NV

Leiding over 21 kantoren met 170 man personeel. Verantwoordelijk voor de communicatie in het herstructureringsproces, waarbij de helft van de kantoren is gesloten.Dochtermaatschappij op het gebied van innovatieve klantenkaarten. Samenwerking van Amro en La Compagnie Bancaire, Parijs.

1987 – 1989

AMRO Bank NV, Secretaris van de Amro Binnenland Vergadering

Tevens assistent van de voorzitter van Amro Bank Nederland.

1985 – 1986

AMRO Bank NV, Kaderfuncties

Amro in Den Haag, Wassenaar en Bodegraven.

1984 – 1985

Koninklijke Marine

Officier, docent internationaal recht aan het Koninklijk Instituut voor de Marine.

1982 – 1984

Vroegere nevenactiviteiten

Voorzitter van de Raad van Advies Faster Forward, zakelijk dienstverlener en softwareontwikkelaar voor werkstroom en klantdossiers voor de financiële sector.

2012 – 2019

Eerst lid, daarna voorzitter van de Raad van Commissarissen/Raad van Advies van M&I Partners, consultants voor de zorgsector en de overheid, gevestigd in Zeist, 80 werknemers.

2010 – 2018

Voorzitter van het bestuur van Carmabi te Curaçao, stichting voor het beheer van de Curaçaose natuurparken en het wetenschappelijk mariene biologisch onderzoek op Curaçao.

2016 – 2018

Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, lid en de laatste maanden fungerend voorzitter van de Raad van Commissarissen. Functie in een zeer complexe bestuurlijke setting.

2015 – 2017

Voorzitter Raad van Commissarissen Breedband Fonds Friesland.

2016 – 2017

Raad van Advies ITVitae (HBO ICT opleidingen voor mensen met autisme).

2012 – 2017

Voorzitter van de jury voor de E-Participatie Award, ministerie van BZK.

2008 – 2010

Voorzitter van de jury voor Verzekeringsmanager van het jaar.

2008 – 2009

Voorzitter van de ABC jury van SAN Accent (Awards eclamesector).

2008 – 2009

Lid van het bestuur van het Centrum voor Merk en Communicatie te Amsterdam (overkoepelende organisatie van DDMA, VEA, BVA, SPOT en GVR).

2006 – 2010

Gastdocent voor de Rotterdam School of Management (Erasmus), colleges over leiderschap, inspiratie en ethiek voor de Executive MBA opleiding.

2006 – 2010

Voorzitter van het bestuur van de AVRO.

2005 – 2007

Voorzitter van DDMA, de Dutch Dialogue Marketing Association, brancheorganisatie voor Dialoog Marketing in Nederland, 235 aangesloten bedrijven.

2004 – 2010

Lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW.

2004 – 2010

Voorzitter van de Advisory Board van Trihelix BV, bedrijf in zakenbemiddeling naar China.

2004 – 2006

Voorzitter, daarvoor lid, van het bestuur van de Internet Society Nederland, de vereniging van de Internetgemeenschap in Nederland.

2001 – 2008

Juryvoorzitter van de XPIN Award, jaarprijs voor vernieuwing door ambtenaren, ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

2001 – 2004

Jurylid Webwijzer Award, jaarprijs voor de beste overheidswebsite, ingesteld door het bureau Advies.overheid.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

2001 – 2003

Partijvoorzitter D66 (Functie bekleed tijdens de kabinetten Paars 1 en Paars 2).

1996 – 1999

Voorzitter Bondsbestuur Nederlandse American Football Federatie.

1993 – 1996

Voorzitter Congres van D66

1989 – 1996

Voorzitter Landelijke Financiële Commissie van D66

1989 – 1993

Penningmeester Hoofdbestuur D66

1984 – 1988

Voorzitter van de Landelijke Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (600 leden).

1980 – 1981

Voorzitter van de Vereniging voor Juridische Studenten in Leiden (4000 leden)

1979 – 1980

Praeses Commissie Eigen Huis Studentenvereniging Augustinus (1200 leden)

1978 – 1979

Overige vroegere functies binnen of namens D66
Tweede Penningmeester van het Hoofdbestuur
Eerste Penningmeester van het Hoofdbestuur
Lid en Voorzitter van de Landelijke Financiële Commissie
Lid afdelingsbestuur Alphen aan den Rijn
Penningmeester en voorzitter afdelingsbestuur Sneek
Voorzitter Verkiezingscommissie Gemeenteraadsverkiezingen Sneek

Opleiding

Cursus Papiamentu

2011 – 2012

Togethere, Het creëren van Permanente Groepen

2006

Achmea Directie Leergang

1997 – 1999

Kok & De Vos, Personal Development Seminar

1996

Amro Hoger kader opleiding, Nijenrode

1991 – 1992

Amro Middenkader opleiding

1989 – 1990

Amro Kaderopleiding: opleiding tot bankier, 40 cursussen en examens

1985 – 1986

Opleiding tot Marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine

1982 – 1983

Universitaire opleiding Internationaal Recht te Leiden, doctoraal (drs)

1976 – 1982

Gymnasium A, Lodewijk Makeblijde College Rijswijk en Baarnsch Lyceum

1971 – 1976

Primair onderwijs in Curaçao (Coromoto College en Niewindt College), Monster en Rijswijk

1964 – 1970

Publicaties

Inspireren met waarden

Boekje over inspireren als leider met je persoonlijke waarden. Co-auteurs Henk Gossink en Jan Willem Boissevain.

2021

Auteur van het Handboek Inspirerend Leiderschap.

2012

Column over Trendmanagement in het blad Eye.

2008 – 2009

Auteur van Trendz, Inspirerende trends voor moderne zorginstellingen.

2004

Coauteur van het boek ‘Hoge Raad bedankt’, over de toekomst van de Hoge Raad als hoogste rechtsprekende instantie voor de Nederlandse Antillen na eventuele onafhankelijkheid.

1981

When God solves your problems, you have faith in his abilities; when God doesn’t solve your problems he has faith in your abilities.