Masterclass Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

Besturen op de grens van de top van de overheid of het bedrijfsleven en de politiek is een kunst.

De Masterclass Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit geeft de nieuwste inzichten in het functioneren op de grens tussen bestuur en politiek. Elke directeur, of het nou bij de overheid is, in het maatschappelijk veld of in het bedrijfsleven, krijgt te maken met het grijze gebied tussen bestuur en politiek. En menig directeur glijdt daar uit. Deze masterclass laat alternatieven vinden en afwegen bij dilemma’s. De Masterclass biedt een aanpak om samen tot betere beslissingen te komen. De Masterclass biedt u nieuwe inzichten om uw persoonlijke energie en de energie van uw gesprekspartners te verhogen door uw persoonlijke inspiratie en de inspiratie van hen. De Masterclass biedt een aantrekkelijke keuze uit nieuwe gereedschappen van effectief leiderschap, waardoor u op een nieuw professioneel niveau kunt werken.

Besturen en regeren zijn twee echt verschillende vakken. Toch kan er een brug worden geslagen tussen topbestuurders en politici. Zodat processen en relaties beter verlopen. Daar bestaan nog weinig opleidingen voor. De Bestemd voor (toekomstige) topambtenaren en (toekomstige) bestuurders van bedrijven en organisaties die regelmatig met de politiek in aanraking komen en voor (toekomstige) politici die de relatie met bestuurders goed willen inzetten.

Waardering voor politiek en overheid (Tom Kok)

Een boeiende reis door politiek en overheid, die begint bij jouw eigen waardering van die politiek en die overheid. Wat is er mis met ons politiek stelsel? Schaam jij je voor ons stelsel? Ben je het wellicht eens met een deel van de hardste kritiek op ons stelsel? Voor welke manco’s staat een zaak als de toeslagenaffaire? Wat zou jij als eerste veranderen? Zijn er andere stelsels die wellicht beter werken? Welke grondwetswijzigingen zouden het kunnen halen? Van daaruit verkennen we de regels van het Huis van Thorbecke en hoe dat werkt tussen de top van de overheid en het bedrijfsleven en de politiek: het grijze gebied van de ongeschreven regels. Welke ruimte heeft een minister nodig van een ambtenaar, welke ruimte heeft de ambtenaar nodig van de minister? Welke positie heeft de burger en de ondernemer? Onderdaan, klant en baas? Hoe sta je als ondernemer/leverancier tegenover de overheid en de politiek? Waar verschilt politieke verantwoordelijkheid van ambtelijke verantwoordelijkheid en van ondernemersverantwoordelijkheid? Populisme kent drie hoofdstromen: onmiddellijk en (rechtstreeks uitvoeren van de volkswil), relatietherapeuten (herstellen van de banden) en restaurateurs van het gezag. Deze module gaat over het bij elkaar brengen van samenleving, overheid en politiek op nieuwe manieren. Over de bedoeling van de wetgever, over volledig informeren, over comply or explain, over vooroplopen in volgen, zorgvuldigheid, zuinig werken, en de bizarre rol van onderzoek. Over ‘purpose’, nieuwe doelen en nieuw leiderschap. Want hoe je het ook bekijkt, de Nederlandse overheid hoort toch bij de best presterende overheden ter wereld… Beleid en uitvoering. De rol van de overheid is belangrijker geworden door de bankencrisis en de pandemie. Vaak is de minister of de tweede kamer degene die een opdracht in gang zet, is een topambtenaar de opdrachtgever en een directeur of beleidsambtenaar de gedelegeerd opdrachtgever. Ook over een sensitief gesprek en de gunfactor en over leiderschap voor en na Corona. Verder over leiderschap en gewenst gedrag in de organisatie (cultuurverandering’). Ook even praten over leiderschap en geld. Wat is een perverse beloningsstructuur? Je bonus verdelen over het team? Trump, media en waarheid. Wat is jouw kompas? Stelt jouw kompas grenzen?

Programma

Besturen in een democratie: de betekenis van maatschappelijk besturen. Over een dieper begrip en de laatste inzichten in de inrichting van de relatie tussen burger, overheid, bestuur en politiek. Problemen op de grens tussen politiek en bestuur. Inventarisatie van wat vaak fout gaat tussen bestuurders en politici.
Inzicht in de politieke praktijk. Politiek, het domein van de wil. Inspiratie, belangen en werkwijze in de politiek. Het politieke spel. Effectief werken met politieke bestuurders. Ervaringen met een effectieve aanpak van ontwikkeling van beleid tussen bestuur en politiek. Effectief werken met politieke bestuurders.
Vanuit de ervaring van Tom Kok als partijvoorzitter, congresvoorzitter en coach binnen de politiek en vanuit zijn ervaring als topbestuurder ontdekt u dat ook dit enerverende gebied van bestuur inspirerend kan zijn.

De Masterclass is een dag, de groep is maximaal zes personen. Zodra op een Masterclass voldoende is ingetekend, wordt in overleg met alle deelnemers een datum vastgesteld. De Masterclass zal plaatsvinden op Landhuis Oud Berkenroede in Heemstede. De kosten zijn € 1.500,00 exclusief BTW per persoon.

Het is mogelijk om een Masterclass te organiseren speciaal voor jouw organisatie, een Inhouse Masterclass. Daarbij kan de organisatie de locatie kiezen.

De kosten zijn € 1.500,00 exclusief BTW per persoon.

Belangstelling?

Stuur nú een e-mail naar kok@home.nl en wij nemen contact met u op. Of bel: 06 53 400 344