Masterclass Inspirerend Voorzitten

Het doel van leiderschap is het inspireren van nieuwe leiders.

In de afgelopen twaalf jaar zijn door CoolGroup de ervaringen van honderden voorzitters en de modernste inzichten in voorzitten voor u bijeengebracht in één efficiënte dag. Een machtige investering in uw persoonlijke effectiviteit als voorzitter. Nodig? Negentig procent van de vicevoorzitters vindt zichzelf een betere voorzitter dan de voorzitter. Hoeveel aandacht heeft u gegeven aan uw functioneren als voorzitter?

Voorzitter zijn in een grote organisatie is prachtig en complex werk. De meeste voorzitters hanteren de hamer zonder dat ze zich ooit hebben verdiept in excellent, inspirerend voorzitterschap. Inspirerend voorzitten: de kunst om uw groep door uw voorzitterschap te voeren naar een hoger niveau. Inspirerend voorzitten vereist naast de goede persoonlijkheid ook excellente inzichten en vaardigheden om uw voorzitterschap in te vullen. Inspirerend voorzitten vereist meesterlijke voorbereiding en uitvoering.

De Masterclass Inspirerend Voorzitten is er voor voorzitters van teams bij de overheid en in het bedrijfsleven, voorzitters bij brancheorganisaties, voorzitters van verenigingen en stichtingen, voorzitters bij universiteiten en hogescholen, voorzitters van maatschappelijke organisaties, voorzitters van raden van advies, voorzitters van raden van commissarissen, managers van grote projecten en programma’s en personen die zich voorbereiden op een voorzitterschap.

Het programma is als volgt opgebouwd.

  • Uw persoonlijke inspiratie als Voorzitter.
  • Inspirerende voorzitters. Verkenning langs inspirerende voorzitters van alle tijden en culturen.
  • Recente maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op voorzitterschap.
  • Kenmerken van inspirerend voorzitten. Rondgang door de praktijk en de literatuur over effectief voorzitten.
  • Modellen van inspirerend voorzitterschap. Welk model past bij u?
  • Inspirerende gereedschappen voor de voorzitter. Gereedschappen om in de dagelijkse praktijk met het voorzitten de groep te inspireren. Systematisch wordt doorgenomen hoe een inspirerende vergadering tot stand komt en kan worden voorgezeten. Zelfs bij de eenvoudigste onderdelen zullen u nieuwe opmerkelijke inzichten te wachten staan.
  • Sturing van uw persoonlijke positie als voorzitter.
  • Praktijkcases, ingebracht door de deelnemers. Gezamenlijk wordt gezocht naar de beste oplossing, met toepassing van de gereedschappen van inspirerend voorzitterschap. U past uw bestuurlijke principes en vaardigheden toe en maakt kennis met alternatieve strategieën.
  • Benoeming, aansprakelijkheid, beloning en vertrek als voorzitter.

Uw docent

Tom Kok heeft ruim veertig jaar praktijkervaring als voorzitter en heeft zich verdiept in de instelling en de vaardigheden voor inspirerend voorzitterschap. Hij was jarenlang congresvoorzitter van D66, partijvoorzitter van D66, directievoorzitter van FBTO Verzekeringen, voorzitter van de AVRO, voorzitter van de Nederlandse American Football Federatie, voorzitter van de Dutch Dialogue Marketing Association, voorzitter van de Internet Society, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van M&I Partners in Zeist, Voorzitter van de natuurstichting Carmabi op Curaçao en diverse malen teamvoorzitter van complexe ICT- ketenprogramma’s bij de overheid. Zijn verhaal gaat over inspiratie, emotionele intelligentie, lichaamstaal, humor, verrassend vergaderen, verhalen vertellen, excellente voorbereiding en opmerkelijke cultuurverschillen tussen groepen en organisaties in wat werkt als voorzitter.

De Masterclass is een dag, de groep is maximaal zes personen. Zodra op een Masterclass voldoende is ingetekend, wordt in overleg met alle deelnemers een datum vastgesteld. De Masterclass zal plaatsvinden op Landhuis Oud Berkenroede in Heemstede.

Het is mogelijk om een Masterclass te organiseren speciaal voor jouw organisatie, een Inhouse Masterclass. Daarbij kan de organisatie de locatie kiezen.

De kosten zijn € 1.500,00 exclusief BTW per persoon.

Belangstelling?

Stuur nú een e-mail naar kok@home.nl en wij nemen contact met u op. Of bel: 06 53 400 344