Wet I    Bezint eer gij begint, weet wat innovatie is

Veel ondernemers denken dat innovatie hetzelfde is als nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën voor producten en diensten. Dat is de halve waarheid. Creativiteit is onmisbaar, maar het is maar de helft van innoveren. Innovatie is toegepaste creativiteit. Het is de combinatie van creativiteit en toepassen. Als je je creatieve ideeën niet ook toepast dan blijven ze zweven. De vernieuwende ondernemer vindt dus nieuwe ideeën en past ze toe.

 

Wet II    Innoveer alleen als je goed kunt vertellen waarom

Het begin van deze eenentwintigste eeuw is het tijdperk van het Waarom. Succesvolle ondernemers weten goed onder woorden te brengen waarom je hun bedrijf wilt, hun dienst wilt, hun product wilt. Zowel voor de uiteindelijke klant als voor je mensen is het van essentieel belang dat je een inspirerend antwoord kunt geven op de vraag: Waarom deze vernieuwing? En meer winst speelt daarbij maar een kleine rol. De ondernemer bouwt zelf het verhaal over het waarom van de vernieuwing. Beeldend, inspirerend, overtuigend.

 

Wet III  Begin ermee jezelf te vernieuwen

De wereld is nieuw, nou wij nog. Innovatie is om te beginnen zelf veranderen. Als je zelf bereid bent te veranderen heb je voldaan aan de belangrijkste voorwaarde om ook he bedrijf te kunnen vernieuwen. Ga daarvoor te raden bij jouw persoonlijke bron van inspiratie. Wat is jouw drijfveer? Waar doe je het allemaal voor? Wat in jouw inspiratie zet aan tot vernieuwing? Wat inspireert jou aan vernieuwing? Bij deze vragen begint de vernieuwing van jezelf. Het veranderen van je omstandigheden kan soms wel en soms niet. Kan het niet, dan gaat een oude wet op: ‘If you cannot change your circumstances, then change yourself.’ Heb je eenmaal voor jezelf vastgesteld hoe jij zelf wilt veranderen, dan komt een boeiende opgave: Wees de verandering die je wilt. Deze fameuze uitspraak van Gandhi zegt het goed raak: de verandering die jij wilt moet je niet doen, je moet die verandering zijn.

 

Wet IV  Werf vernieuwende mensen

Heeft jouw bedrijf meerdere mensen in dienst, dan is de volgende wet: Werf vernieuwende mensen. Dat begint bij de presentatie van je bedrijf of organisatie: maak die sprankelend, vernieuwend en uitdagend. Met dat profiel trek je vernieuwende mensen. En ben je het eigenlijk totaal niet, geef dat dan toe en vraag iemand die de ommekeer kan brengen naar een vernieuwend bedrijf. Krijg je de brieven vervolgens binnen, let dan op hun uitstraling: energiek, levenslustig, vrolijk, positief, geïnteresseerd, betrokken, openstaand voor ideeën, avontuurlijk en nieuwsgierig. Dat zijn de goede aanwijzingen. Vraag tijdens het sollicitatiegesprek als eerste: wat is jouw bron van inspiratie? En: Wat is het meest bijzondere wat je in je leven hebt meegemaakt?

Ook: Hoe zou je deze bijeenkomst willen vernieuwen?

 

Wet V   Stimuleer creatieve ideeën bij je mensen

Imagination is more important than knowledge.
(Albert Einstein)

De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn. (Albert Einstein)

Sommigen zien de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn.

Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten: waarom niet?

(John F. Kennedy)

Uitvinden is naar hetzelfde kijken als ieder ander, maar er anders over denken. (Albert Szent-Gyorgyi)

Van alle stoombootmaatschappijen is er niet één in vliegreizen gegaan. De ondernemers aan de top hadden gewoon niet genoeg verbeelding om te realiseren dat niet stoomboten hun business was maar het vervoeren van klanten. En al die stoombootmaatschappijen zijn nu failliet. Dat gaat u niet gebeuren. Een paar goede tips.

  1. De man met de meest patenten op zijn naam, Edison, ging altijd slapen met een ijzeren bal in zijn hand. Zodra hij in slaap viel ontspande zijn hand en viel de bal met een harde klap op de grond, waardoor hij wakker werd. Dan schreef hij meteen op wat hij zich herinnerde. Veel ideeën ontstaan door de ontspanning van de slaap in het onderbewustzijn en gaan verloren bij het wakker worden.
  2. Gebruik groepsintelligentie. In het Engels: Crowd sourcing. Dat is het inschakelen van alle mensen om te vernieuwen. Zet je uitdaging op je website, roep iedereen op om mee te denken en stel een mooie beloning in het vooruitzicht voor het gouden idee. Je zult verrast zijn door wie er allemaal gaan meedenken, in alle landen van de wereld.
  3. Werken in duo’s stimuleert innovatie. Als mensen met zijn tweeën werken bouwen ze voort op elkaars gedachten en ideeën. Dit proces wordt ‘laddering’ genoemd.
  4. Organiseer een professionele brainstorming. Creëer een groep van vijf tot tien mensen met veel creatieven en een aantal mensen die vooral goed zijn in het bewonderen. Want creatieven hebben bewondering nodig.
  1. Geef de ruimte voor innovatie aan je bestaande mensen. Dat is waarmee Google groot wordt. Geef je eigen mensen elke week tijd om aan vernieuwing te werken. Vaak lukt dat alleen als je ze buiten het bedrijf eraan laat werken. Iemand die elke dag 15 minuten aan een vernieuwing werkt is binnen 100 dagen een top expert.

 

Wet VI  Organiseer dat de creatieve ideeën worden toegepast

Verzamel alle creatieve ideeën. Leg die voor aan een team van nuchtere technici en praktische denkers. Zij selecteren de drie beste creatieve ideeën op interessante mogelijkheden.Vervolgens laat je drie mensen met verstand van processen, marketing en geld per idee een mini business case maken. En dan kies jij daaruit de meest veelbelovende en haalbare. Tenslotte benoem je een goede implementator. Want uitvoering is het halve werk.

 

Wet VII   Ken je klant

Er bestaan geen slechte businessplannen, alleen beroerde timing. De Innovatietheorie van Rogers is beschreven in zijn boek Diffusion of Innovations en is een theorie over de verspreiding van een nieuw product of idee. Rogers onderscheidt vijf groepen die het product of nieuwe idee accepteren:

Innovatietheorie van Rogers

innovatoren (innovators) (2,5%) – Ze zijn op zoek naar het nieuwste van het nieuwste.

pioniers (early adopters) (13,5%) – Mensen die ook uit zijn op nieuwe dingen. Deze fase wordt gekenmerkt door een sterke groei in de verkoop.

voorlopers (early majority) (34%) – Het product wordt door de massa opgenomen en bereikt zijn volwassenheidsfase.

achterlopers (late majority (34%) – Het product is volwassen, het overgrote deel van de markt is bekend met het product en koopt het. De verkopen zullen langzaam afnemen in deze fase.

achterblijvers (laggards) (16%) – De laatste fase van het product. Het product gaat eigenlijk de markt uit en een laatste groep mensen koopt het product vanwege een goede aanbieding.

Het introduceren van een nieuwe dienst of een nieuw product is dus de kunst om het aan precies de goede mensen in de goede volgorde aan te bieden. Dan wordt het een succes.

Tot slot

De ondernemer die gaat vernieuwen voelt zich al snel een dromer. Dat is dan maar even zo, want:

Wie met beide benen op de grond staat, komt nooit een stap verder