Coolgroup Coolgroup
OnelinersTom Kok, directeur
kok@coolgroup.nl
06 53 400 344

Inspiratie inspireren inspirerend

Quotes

One-liners die Tom Kok graag gebruikt


Wie met beide benen op de grond staat, komt nooit een stap verder.


Hoezo compromis, heb ik het mis dan?


Macht kun je niet nemen, je kunt het alleen krijgen.


It is better to live one day like a lion than a life like a sheep.


Don’t walk ahead of me, I may not follow.
Don’t walk behind me, I may not lead.
Just walk beside me, and be my friend.


Waar rook is, is rook.


Alles van waarde is weerloos.


Ruzies zouden niet zo lang duren, als slechts één partij ongelijk had.
(Rochefoucault)


If you have the feeling you have everything under control,
you are not going fast enough! (Mario Andretti)


Geven is de sterkste uitdrukking van kracht. (Erich Fromm)


Een gat is niets, met iets er omheen.


There are no old roads to new destinies. (Paul van den Bergh)


Je kunt je karakter niet veranderen; je kunt wel leren er op een andere manier mee om te gaan.


Wie de tijd doodt, doodt ook zichzelf.


Beleidsmakers beseffen onvoldoende dat het gemiddelde zeldzaam is en het afwijkende veelvuldig.


De ware stilte is niet zonder geluiden maar zonder gedachten.


De waarde van een leven wordt niet bepaald door de hoogte tot waar het opklimt,
maar door de diepte tot waar het doordringt.


Als we ten volle beseffen hoe ieder van ons worstelt met het leven,
zal een ongelooflijk saamhorigheidsgevoel ons vervullen.


Wij kunnen beter de angst van onze vijand bestrijden dan zijn wapens. (Paul van den Bergh)


'Zeg even,' zei tante Pollewop, 'achter loket 3 zit een ambtenaar die alleen maar moeilijkheden maakt.'
'Ja, en wat wou u dàn?' vroeg de hoogste ambtenaar verbaasd.
'Wel,' zei tante Pollewop, 'ik dacht dat hij er was om het de mensen gemakkelijker te maken.'
Tegen zóveel onwetendheid was de man niet bestand;
hij wierp zich achterover in zijn stoel, en barstte in een onhoudbare
schaterlach uit.
(Godfried Bomans, Werken III, blz. 101, De avonturen van Pa Pinkelman)


If you don’t know where you are going, you will probably end up somewhere else.


If you want the rainbow, you have to put up with the rain. (Dolly Parton).


Ability may get you to the top, but only character will keep you there.
(The Best of Bits and Pieces, The Economic Press)


You must be the change that you want to see in the world. (Mahatma Gandhi)


Het beste wat je voor je kinderen kunt doen, is rotsvast in ze geloven.


Verlang naar het verlangen, niet naar de vervulling.


Een vriend is iemand die het lied in je hart kent en die het voor jou zingt wanneer je de woorden bent vergeten.


Nothing is so common as the wish to be remarkable. (Shakespeare)


Tachtig procent van succes hebben is op komen dagen. (Woody Allen)


De zin van het leven is zin hebben in het leven.


De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen. Nelson Mandela


The function of leadership is to produce more leaders, not more followers. (Ralph Nader)


Als je niets kunt veranderen aan de omstandigheden die je succes in de weg staan, verander dan jezelf.


Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. (Winston Churchill)


Degene wiens rijkdom gestolen kan worden, is arm.


Je bent al wat je kunt zijn.


Beoordeel jezelf niet op wat je hebt bereikt, maar op wat je kunt bereiken.


Succes is krijgen wat je wilt. Geluk is willen wat je krijgt. (Dale Carnegie)


Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest, waar staat dan een leeg bureau voor? (Albert Einstein) Ik ben nog nooit bedrogen door iemand die ik niet vertrouwde.

Tom kok

print Print CV
oneliners Oneliners