Coolgroup Coolgroup
Curriculum VitaeTom Kok, directeur
kok@coolgroup.nl
06 53 400 344

Inspiratie werkt!

Tom Kok


Personalia

Naam Tom Kok
Voornamen Thomas Aloysius
Geboortedatum 23 oktober 1957
Geboorteplaats

Willemstad, Curaçao
   
Adres Nederland Beetslaan 251B 2281 TH Rijswijk (ZH)
Adres Curaçao Vista Montaña 9, Willemstad, Curaçao
   
Mobiel Nederland 0031 6 53 400 344
Mobiel Curaçao
0059 9 95 159 475
   
Titel Drs.

tom kok
Huidige functie


CoolGroup, directeur
CoolGroup is een Bestuursbureau in Nederland met diensten op de gebieden inspiratie, leiderschap en innovatie. Voorbeelden van diensten: Masterclass Inspirerend Leiderschap, Workshop Inspirerend Innoveren, Masterclass Inspirerend Voorzitten, Workshop Inspirerend Samenwerken, Workshop Bestuurlijk samenwerken Ambtelijke Top en Politiek, Masterclass inspirerende Projectleiding van ICT-projecten, Inspiratie Coaching en Bestuurlijke Coaching. CoolGroup bestaat sinds 2000 en is gevestigd in Rijswijk. Tom Kok is directeur en eigenaar. Voor meer informatie: www.coolgroup.nl. CoolGroup is een handelsnaam van Cashew B.V.

CoolManagement BV
CoolManagement is een Bestuursbureau op Curaçao met diensten op de gebieden inspiratie, leiderschap en innovatie. Voorbeelden van diensten: Masterclass Inspirerend Leiderschap, Masterclass Inspirerend Voorzitten, Workshop Inspirerend Samenwerken, Workshop Bestuurlijk samenwerking, Masterclass inspirerende Projectleiding van ICT projecten, Inspiratie Coaching en Bestuurlijke Coaching. CoolManagement bestaat sinds 2012 en is gevestigd Willemstad. Tom Kok is directeur en eigenaar.

Curaçao School of Management, bestuurslid
Curaçao School of Management is op 31 januari 2013 gestart als opleidingsinstituut op en voor Curaçao. Tom Kok is docent. Voor meer informatie: www.curacaoschoolofmanagement.org

Directeur Curaçao van Policy Research International
Policy research International levert sinds 1989 Oplossingen op topniveau voor strategie, beleid en organisatie. Consultants met achtergronden in economie, rechten en ingenieurswetenschappen ondersteund door een internationaal wetenschappelijk comité. Gevestigd in België, Nederland en Curaçao. Website: www.policyresearch.nlRecente opdrachten


Bestuursadviseur in het programma Aan de Slag met de Omgevingswet, maart – september 2017
Programma van het ministerie van IenM en Rijkswaterstaat voor de invoering en ICT ondersteuning van de nieuwe Omgevingswet. Bij dit programma betrokken als bestuursadviseur om innovatieve methodes van bestuurlijke overtuiging, advisering en communicatie toe te passen.

Bestuursadviseur in het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, oktober 2014 tot heden
Project van het ministerie van BZK voor de bevordering van de adreskwaliteit in de Basis Registratie Personen en de bestrijding van adresgerelateerde fraude, uitgevoerd door ICTU. Bij dit project betrokken als Bestuursadviseur. Het project voorziet in 15.000 adresonderzoeken per jaar, resulterend in het opsporen van meer dan 7500 fraudegevallen per jaar door de inzet van high end data analytics en moderne ICT tooling.

Masterclass iDialoog ICT, 2014, 2015 en 2016
Jaarlijkse opleiding voor managers uit de rijksoverheid en het ICT bedrijfsleven om de communicatie tussen beide sectoren beter te laten verlopen. Met inzet van nieuwe werkvormen.

Teambuilding RvB Curaçao Airport Partners, 2016
Als coach betrokken bij de Raad van Bestuur van Curaçao Airport Partners, verantwoordelijk voor de luchthaven op Curaçao.

Moderator KEI bijeenkomst voor het gerechtshof in Den Bosch, 2017
Studiedag voor de invoering van het nieuwe ICT systeem KEI bij de rechterlijke organisatie met raadsheren en advocaten in de regio Den Bosch, maart 2017.

Masterclass Persoonlijk Leiderschap voor het Korps Politie Curaçao, 2015
Masterclass voor de verdieping van persoonlijk leiderschap voor de honderd politieofficieren van Curaçao, 2015.

Workshop Inspirerend bankieren, 2014/2015
Voor directeuren en management van de Rabo Bank

Waarnemend Directeur Digitale Werkomgeving Rijksdienst, Ministerie van BZK, 2009 en 2010
In 2009 en 2010 betrokken bij het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst van het Ministerie van Binnenlandse zaken. als waarnemend programmadirecteur, voorzitter van het MT. Het project van 60 miljoen euro is afgerond drie maanden voor de geplande einddatum en had zes miljoen euro over. En DWR werkt.

Huidige nevenactiviteiten


Voorzitter van de Raad van Commissarissen van M&I Partners (ICT consultancy, 80 werknemers)

Voorzitter van het bestuur van de Stichting Carmabi te Curaçao, stichting voor het beheer van natuurparken en wetenschappelijk mariene biologisch onderzoek.

Raad van Advies Faster Forward, Software ontwikkelaar voor werkstroom en klantdossiers voor de financiële sector.

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Plaatselijke Kamer Van Verenigingen te Leiden

Lid van de Raad van het Leids Universiteits Fonds

Lid Raad van Advies van LVVS Augustinus

Lid van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Vista Montaña te Curaçao.

Loopbaan voor CoolGroup


Achmea Groep


Directeur van Scaramea
De Achmea internetdochter. Tot stand brengen van het nieuwe media beleid van de Achmea Groep en implementatie daarvan.


1998 - 1999

Directeur Strategie van de Achmea Holding
Verantwoordelijk voor het strategisch groepsplan, inclusief
financiële projecties. Ondersteuning van de Raad van Bestuur,
herstructureringsbeleid en strategische participaties. Voorbereiding van sessies van de ledenraad van Achmea. Achmea was met 10.000 medewerkers de tweede verzekeringsgroep in Nederland.


1998 - 1999
Directievoorzitter FBTO Verzekeringen (beeldbepalende functie)
Verzekeraar met alle verzekeringsproducten voor particulieren,
gevestigd te Leeuwarden. Direct Writer. Opdracht: herpositioneren in de markt, nieuwe motivatie, nieuwe producten. De campagne met Monique van de Ven ontwikkeld en ingezet.


1992 - 1997
FBTO Bank opgericht en nieuwe bancaire producten succesvol ingevoerd.


1995 - 1998
FBTO opgebouwd van 280 naar 550 mensen, met een omzet van fl. 280 miljoen en een winst van fl. 36 miljoen. Een prachtig bedrijf, waar ik zes jaar ben gebleven om echt wat neer te zetten en om mijn eigen fouten te kunnen opvangen.


 
Zakelijke nevenfuncties bij Achmea
Voorzitter van het Platform Bancaire Diensten van Achmea.
Lid van de Achmea Groepsraad.
Lid van de Bezwarencommissie Functiewaardering van Avero.1993 - 1994
1992 - 1999
1996 - 1997
AMRO Bank NV


Directeur LeCard
Dochtermaatschappij op het gebied van klantenkaarten.
Samenwerking van Amro (60%) en La Compagnie Bancaire, Parijs (40%).


1989 - 1991
Lid van de directie van de Finata Bank NV
Leiding over 21 kantoren met 170 man personeel. Nadruk in de
functie op verkoop. Verantwoordelijk voor de communicatie in het herstructureringsproces, waarbij de helft van de kantoren is gesloten.


1987 - 1989
Assistent van de voorzitter van Amro Bank Nederland.
Tevens secretaris van de Amro Binnenland Vergadering


1985 - 1986
Kaderfuncties voor Amro in Den Haag, Wassenaar en Bodegraven.


1984 - 1985
Koninklijke Marine


Officier, docent internationaal recht aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. 1982 - 1984
Vroegere nevenactiviteiten


Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, lid van de Raad van Commissarissen

2015 - 2017
Voorzitter Raad van Commissarissen Breedband Fonds Friesland

2016 - 2017
Lid van de Raad van Commissarissen van M&I Partners

2010 - 2012
Voorzitter van DDMA, de Dutch Dialogue Marketing Association, brancheorganisatie voor Dialoog Marketing in Nederland, 235 bedrijven aangesloten

2004 - 2010
Lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW

2004 - 2010

Gastdocent voor de Rotterdam School of Management (Erasmus), colleges over leiderschap, inspiratie en ethiek voor de Executive MBA opleiding.

2006 - 2010
Lid van het bestuur van het Centrum voor Merk en Communicatie te Amsterdam (overkoepelende organisatie van DDMA, VEA, BVA, SPOT en GvR)

2006 - 2010
Voorzitter van de jury voor de E-Participatie Award, BZK

2008 - 2010
Voorzitter van de jury voor Verzekeringsmanager van het jaar

2008 - 2009
Voorzitter van de ABC jury van SAN Accent (Awards reclamesector)

2008 - 2009
Voorzitter, daarvoor lid van het bestuur van de Internet Society Nederland, de vereniging van de Internetgemeenschap in Nederland

2001 - 2008
Voorzitter AVRO

2005 - 2007

Voorzitter Hoofdbestuur D66
(Functie bekleed tijdens de kabinetten Paars 1 en Paars 2)

1996 - 1999
Lid Raad van Commissarissen Centraal Beheer Direct België

1995 - 1997
Voorzitter Bondsbestuur Nederlandse American Football Federatie

1993 - 1996
Voorzitter Algemene Leden Vergadering van D66

1989 - 1996
Voorzitter Landelijke Financiële Commissie van D66

1989 - 1993
Penningmeester Hoofdbestuur D66

1984 - 1988
Penningmeester van de International Student Movement for the United Nations te Genève.

1981 - 1982
Voorzitter van de Landelijke Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (600 leden)

1981
Voorzitter van de Leidse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (250 leden)

1980
Voorzitter van de Vereniging voor Juridische Studenten in Leiden (4000 leden)

1979 - 1980

Praeses Commissie Eigen Huis Studentenvereniging Augustinus (1200 leden)

1978 - 1979

Opleiding


Papiamentu cursus

sinds 2011
Togethere, Het creëren van Permanente Groepen

2006
Achmea Directie Leergang

1997 - 1999
Kok & De Vos, Personal Development Seminar

1996
Amro Hoger kader opleiding, Nijenrode

1991 - 1992
Amro Middenkader opleiding

1989 - 1990
Amro Kaderopleiding: opleiding tot bankier, 40 cursussen en examens

1985 - 1986
Opleiding tot Marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine

1982 - 1983
Universitaire opleiding Internationaal Recht te Leiden, doctoraal (drs)

1976 - 1982
Gymnasium A, Makeblijde College Rijswijk en Baarnsch Lyceum

1971 - 1976
Primair onderwijs in Curaçao (Coromoto College en Niewindt College), Monster en Rijswijk 1964 - 1970
Publicaties


Artikel in het tweemaandelijkse bedrijfsblad voor Bonaire Job

sinds 2015
Handboek Inspirerend Leiderschap

2012
Column over Trendmanagement in het blad Eye

2008 - 2009
Auteur van Trendz, Inspirerende trends voor moderne zorginstellingen

2004
Coauteur van het boek “Hoge Raad bedankt”, over de toekomst van de Hoge Raad als hoogste rechtsprekende instantie voor de Nederlandse Antillen na eventuele onafhankelijkheid 1981
In ActieVoorzitter European CIO congres Brussel


Een voorkeur om mensen aan het denken te zetten...


Strategie bijeenkomst met de CIO’s van het minsterie
van Veiligheid en Justitie, 2015


tom kok

print

Print CV
oneliners Oneliners

tom kok