Coolgroup Coolgroup
Curriculum VitaeTom Kok, directeur
kok@coolgroup.nl
06 53 400 344

Inspiratie werkt!

Tom Kok


Personalia

Naam Tom Kok
Voornamen Thomas Aloysius
Geboortedatum 23 oktober 1957
Geboorteplaats

Willemstad, Curaçao
   
Adres Nederland Schoolstraat 51, 2271BZ Voorburg
Adres Curaçao Vista Montaña 9, Willemstad, Curaçao
Mobiel Nederland 0031 6 53 400 344
Titel Drs.

tom kok
Huidige functie


CoolGroup, directeur

CoolGroup is een Bestuursbureau met diensten op de gebieden inspiratie, leiderschap, coaching en innovatie. De diensten: Masterclass Inspirerend Leiderschap, Workshop Inspirerend Innoveren, Masterclass Inspirerend Voorzitten, Workshop Inspirerend Samenwerken, Workshop Bestuurlijk samenwerken Ambtelijke Top en Politiek, Masterclass Inspirerende Projectleiding van ICT-projecten, Inspiratie Coaching en Bestuurlijke Coaching. CoolGroup bestaat negentien jaar en is gevestigd in Voorburg. Tom Kok is directeur en eigenaar. CoolGroup is een handelsnaam van Cashew B.V.
Website: coolgroup.nl.


Lopende opdrachten:

ICTU Programmadirecteur PGB2.0, sinds december 2018

ICTU is een overheidsstichting met 150 ambtenaren en 400 externen die overheden ondersteunt door verbetering van de digitale dienstverlening. Het programma PGB2.0 gaat over het ‘persoonsgebonden budget’, over het geven van regie op eigen leven aan mensen die langdurig zorg nodig hebben. Het programma PGB2.0 van VWS is een ketensamenwerking van VWS, SVB, VNG, ZN, Per Saldo, BvKZ en ICTU. ICTU realiseert daarbinnen met tachtig man de ontwikkeling van het PGB2.0 portaal in opdracht van het ministerie van VWS. Het PGB2.0 portaal faciliteert mensen die een persoonsgebonden budget hebben toegewezen gekregen op eenvoudige wijze om hun zorg te kunnen contracteren. Het portaal zal uiteindelijk worden gebruikt door 120.000 mensen met een persoonsgebonden budget en hun 300.000 zorgverleners. De programmadirecteur PGB2.0 is bij ICTU eindverantwoordelijk voor softwareontwikkeling en applicatiebeheer voor het programma.


Eerdere opdrachten:

Programma’s Eenvoudig Beter en Aan de Slag met de Omgevingswet, 2018
Herinrichting van bestuurlijke planning, relatiemanagement en strategische communicatie.

Bestuursadviseur in het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, oktober 2014 tot en met 2018
Project van het ministerie van BZK voor de bevordering van de adreskwaliteit in de Basis Registratie Personen en de bestrijding van adresgerelateerde fraude, uitgevoerd door ICTU. Het project voorziet in 15.000 adresonderzoeken per jaar, resulterend in het opsporen van meer dan 7500 fraudegevallen per jaar door de inzet van high end data analytics en moderne ICT tooling. Het is een samenwerkingsverband van meer dan tien ministeries en rijksdiensten. Bij dit project ben ik sinds 2014 betrokken als Bestuursadviseur: relaties met de politiek en de top van de overheid, strategische notities, lange termijnplan, de contacten met twintig organisaties buiten de overheid en teambuilding.

Waarnemend Directeur Digitale Werkomgeving Rijksdienst, Ministerie van BZK
In 2009 en 2010 waarnemend programmadirecteur en voorzitter van het managementteam bij het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Het project van 60 miljoen euro is afgerond drie maanden voor de geplande einddatum en had zes miljoen euro over. En DWR werkt.Huidige nevenactiviteiten


Voorzitter van de Raad van Advies Faster Forward, zakelijk dienstverlener en softwareontwikkelaar voor werkstroom en klantdossiers voor de financiële sector, sinds 2012.

Directeur Curaçao van Policy Research International
Policy research International levert oplossingen op topniveau voor strategie, beleid en organisatie.

Secretaris van de VVE Vista Montaña te Curaçao.

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Plaatselijke Kamer Van Verenigingen te Leiden

Lid van de Raad van het Leids Universiteits Fonds

Lid Raad van Advies van LVVS AugustinusLoopbaan voor CoolGroup


Achmea Groep

Directeur Strategie van de Achmea Holding
Verantwoordelijk voor het strategisch groepsplan, inclusief financiële projecties. Ondersteuning van de Raad van Bestuur, herstructureringsbeleid en strategische participaties. Voorbereiding van sessies van de ledenraad van Achmea. Achmea was met 10.000 medewerkers de tweede verzekeringsgroep in Nederland, in het bijzonder groot in de zorgsector. Tevens directeur van Scaramea, de Achmea internetdochter. Tot stand brengen van het nieuwe media beleid van de Achmea Groep en implementatie daarvan.

1997 - 1999
Directievoorzitter FBTO Verzekeringen
Verzekeraar met alle verzekeringsproducten voor particulieren, gevestigd te Leeuwarden. Grootste portefeuille waren de zorgverzekeringen. Opdracht: herpositioneren in de markt, nieuwe motivatie, nieuwe producten. De campagne met Monique van de Ven ontwikkeld en ingezet. Nieuwe positionering van de zorgverzekeringen. FBTO Bank opgericht en nieuwe bancaire producten succesvol ingevoerd. FBTO opgebouwd van 280 naar 550 mensen, met een omzet van fl. 280 miljoen en een winst van fl. 36 miljoen. Een prachtig bedrijf, waar ik zes jaar ben gebleven om echt wat neer te zetten en om mijn eigen fouten te kunnen opvangen.

1992 - 1997
Zakelijke nevenfuncties bij Achmea
Voorzitter van het Platform Bancaire Diensten van Achmea
Lid van de Achmea Groepsraad
Lid van de Bezwarencommissie Functiewaardering van Avero
Lid Raad van Commissarissen Centraal Beheer Direct België1993 - 1994
1992 - 1999
1996 - 1997
1995 - 1997
AMRO Bank NV

Directeur LeCard
Dochtermaatschappij op het gebied van innovatieve klantenkaarten. Samenwerking van Amro en La Compagnie Bancaire, Parijs.

1989 - 1991
Lid van de directie van de Finata Bank NV
Leiding over 21 kantoren met 170 man personeel. Verantwoordelijk voor de communicatie in het herstructureringsproces, waarbij de helft van de kantoren is gesloten.

1987 - 1989

Secretaris van de Amro Binnenland Vergadering
Tevens assistent van de voorzitter van Amro Bank Nederland

1985 - 1986
Kaderfuncties voor Amro in Den Haag, Wassenaar en Bodegraven


1984 - 1985
Koninklijke Marine

Officier, docent internationaal recht aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. 1982 - 1984Vroegere nevenactiviteiten


Periode
Eerst lid, daarna voorzitter van de Raad van Commissarissen/Raad van Advies van M&I Partners. M&I Partners zijn consultants voor de zorgsector en de overheid, gevestigd in Zeist, met 80 werknemers.

2010 - 2018
Voorzitter van het bestuur van Carmabi te Curaçao, stichting voor het beheer van de Curaçaose natuurparken en het wetenschappelijk mariene biologisch onderzoek op Curaçao.

2016 - 2018
Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, lid en de laatste maanden fungerend voorzitter van de Raad van Commissarissen. Functie in een zeer complexe bestuurlijke setting.

2015 - 2017
Voorzitter Raad van Commissarissen Breedband Fonds Friesland

2016 - 2017
Raad van Advies ITVitae (HBO ICT opleidingen voor mensen met autisme)

2012 - 2017
Voorzitter van de jury voor de E-Participatie Award, ministerie van BZK

2008 - 2010
Voorzitter van de jury voor Verzekeringsmanager van het jaar.

2008 - 2009
Voorzitter van de ABC jury van SAN Accent (Awards eclamesector)

2008 - 2009
Lid van het bestuur van het Centrum voor Merk en Communicatie te Amsterdam (overkoepelende organisatie van DDMA, VEA, BVA, SPOT en GVR)

2006 - 2010

Gastdocent voor de Rotterdam School of Management (Erasmus), colleges over leiderschap, inspiratie en ethiek voor de Executive MBA opleiding

2006 - 2010
Voorzitter van het bestuur van de AVRO

2005 - 2007
Voorzitter van DDMA, de Dutch Dialogue Marketing Association, brancheorganisatie voor Dialoog Marketing in Nederland, 235 aangesloten bedrijven

2004 - 2010
Lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW

2004 - 2010
Voorzitter van de Advisory Board van Trihelix BV, bedrijf in zakenbemiddeling naar China

2004 - 2006
Voorzitter, daarvoor lid, van het bestuur van de Internet Society Nederland, de vereniging van de Internetgemeenschap in Nederland

2001 - 2008
Juryvoorzitter van de XPIN Award, jaarprijs voor vernieuwing door ambtenaren, ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken

2001 - 2004
Jurylid Webwijzer Award, jaarprijs voor de beste overheidswebsite, ingesteld door het bureau Advies.overheid.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

2001 - 2003

Partijvoorzitter D66
(Functie bekleed tijdens de kabinetten Paars 1 en Paars 2)

1996 - 1999
Voorzitter Bondsbestuur Nederlandse American Football Federatie

1993 - 1996
Voorzitter Congres van D66

1989 - 1996
Voorzitter Landelijke Financiële Commissie van D66

1989 - 1993
Penningmeester Hoofdbestuur D66

1984 - 1988
Voorzitter van de Landelijke Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (600 leden)

1980 - 1981
Voorzitter van de Vereniging voor Juridische Studenten in Leiden (4000 leden)

1979 - 1980
Praeses Commissie Eigen Huis Studentenvereniging Augustinus (1200 leden)

1978 - 1979
Overige vroegere functies binnen of namens D66
Tweede Penningmeester van het Hoofdbestuur
Eerste Penningmeester van het Hoofdbestuur
Lid en Voorzitter van de Landelijke Financiële Commissie
Lid afdelingsbestuur Alphen aan den Rijn
Penningmeester en voorzitter afdelingsbestuur Sneek
Voorzitter Verkiezingscommissie Gemeenteraadsverkiezingen Sneek
Opleiding


Cursus Papiamentu

2011 - 2012
Togethere, Het creëren van Permanente Groepen

2006
Achmea Directie Leergang

1997 - 1999
Kok & De Vos, Personal Development Seminar

1996
Amro Hoger kader opleiding, Nijenrode

1991 - 1992
Amro Middenkader opleiding

1989 - 1990
Amro Kaderopleiding: opleiding tot bankier, 40 cursussen en examens

1985 - 1986
Opleiding tot Marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine

1982 - 1983
Universitaire opleiding Internationaal Recht te Leiden, doctoraal (drs)

1976 - 1982
Gymnasium A, Lodewijk Makeblijde College Rijswijk en Baarnsch Lyceum

1971 - 1976
Primair onderwijs in Curaçao (Coromoto College en Niewindt College), Monster en Rijswijk
1964 - 1970
Publicaties


Tweemaandelijkse artikel in het bedrijfsblad Job voor MKB in Bonaire

2015 - 2018
Auteur van het Handboek Inspirerend Leiderschap

2012
Column over Trendmanagement in het blad Eye

2008 - 2009
Auteur van Trendz, Inspirerende trends voor moderne zorginstellingen

2004
Coauteur van het boek “Hoge Raad bedankt”, over de toekomst van de Hoge Raad als hoogste rechtsprekende instantie voor de Nederlandse Antillen na eventuele onafhankelijkheid 1981
In ActieVoorzitter European CIO congres Brussel


Een passie om mensen aan het denken te zetten...tom kok

print

Print CV
oneliners Oneliners

tom kok